Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 01.02.2024 - o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce realizowanego na działkach 208/23 i 208/25 obręb Skoroszyce Gmina Skoroszyce