Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 21.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 30 farm fotowoltaicznych o mocy do 30MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działek 92/1, 154/1, 788, 744/1, 113, 155, 810, 101, 803, 741 w obrębie Sidzina, gmina Skoroszyce