Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych - dróg gminnych