Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości nr 287 połozonej w gminie Pakosławice