Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Cyfrowa Polska - dostawa serwera i UTM


Zaproszenie znajduje się w bazie konkurencyjności : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161580