Zaproszenia do składania ofert

II zaproszenie do złożenia oferty cenowej - modernizacja USC- Zakup i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Gminy w Skoroszycach