Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z dnia 29.06.2023 r.