Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 15.09.2023 r.