Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości i lokali mieszkalnych przekazanych do sprzedaży z dn. 08.08.2022 r.