Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

wykaz do sprzedaży, działka nr 167/1 o pow. 0,10 ha wraz z budynkiem mieszkalnym, obręb Czarnolas