Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży 18.08.2020