Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 186/3, obręb Brzeziny do sprzedaży