Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz do sprzedaży- działka nr 252/13 wraz z położonym na tej działce budynkiem gospodarczym , obręb Skoroszyce