Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-02-21 09:18:30

Wykaz do sprzedaży- działka nr 252/13 wraz z położonym na tej działce budynkiem gospodarczym , obręb Skoroszyce