2021

Budowa wiaty turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Pniewie - II przetarg


                                          Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 10:30

link do postępowania:

                                    https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7e904000-5d20-4d2f-bba3-e94afe653038