Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.03.2024 r.