Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu z dnia 15.09.2023 r.