Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie magazynowo-garażowe , obręb Skoroszyce