Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przekazanych do dzierźawy z dnia 01.12.2023