Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchumości przeznaczonych do dzierżawy 26.03.2021 r.