Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy z dnia 29.12.2022 r.