Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu z dnia 25.02.2022