Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości - lokal mieszklany przeznaczony do najmu obręb Sidzina