Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchumości przeznaczonych do dzierżawy 28.05.2021 r.