Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY 28.07.2020