Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchumości przeznaczonych do dzierżawy 27.09.2021 r.