2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie kontroli okresowej (pięcioletniej) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 prawa budowlanego - obiektów budowlanych - dróg gminnych publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Skoroszyce