Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Pomieszczenia gospodarcze, obręb Skoroszyce