Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu z dnia 28.01.2022 r.