Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy z dnia 30.06.2023 r.