Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przekazanych do dzierżawy z dnia 30.10.2023 r.