Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości przekazanych do dzierźawy z dnia 19.01.2024 r.