Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 29.06.2022 r.