Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia

Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny przeznaczony do najmu obręb Brzeziny