Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży z dnia 14.02.2023 r.