Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 184 o pow. 0,68 ha wraz z obiektami, obręb Chróścina