Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości nr 814/2 o pow. 0,6685 ha do sprzedaży, obręb Skoroszyce