Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-06-08 20:30:54

Wykaz nieruchomości nr 814/2 o pow. 0,6685 ha do sprzedaży, obręb Skoroszyce