Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 184, obręb Chróścina