Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 252/19 o pow. 0,3510 ha, obręb Skoroszyce