Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży- działka niezabudowana nr 281/12 o pow. 0,0115 ha, obręb Makowice