Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

wykaz nieruchomości do sprzedaży - dzialka nr 252/14 wraz z budynkiem gospodarczym, obręb Skoroszyce