Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 17.03.2020