Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzdaży- działka nr 132/2 o pow. 0,2567 ha , obręb Brzeziny