Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzdaży- działka nr 419/3 o pow. 0,0,0223 ha , obręb Makowice