Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas przebudowy dróg w Skoroszycach - EtaP 1, Etap 2


 • „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego” dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach - ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – Etap 1 i Etap 2” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 • link do postępowania na wykonanie robót:https://platformazakupowa.pl/transakcja/870388
 • Zapytanie ofertowe

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2024-01-03 23:15

 • fORMULARZ OFERTOWY

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2024-01-03 23:15

 • WYKAZ OSÓB

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2024-01-03 23:15

 • WZÓR UMOWY

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2024-01-03 23:15