Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnolesiu w postaci motopompy pożarniczej