Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce