Zaproszenia do składania ofert

II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi projektowej - Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giełczyce