Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie na wykonanie usługi: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Skoroszyce