Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na wykonanie usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.